Jak inwestować pieniądze? Zobacz, gdzie lokować swoje oszczędności

Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy. Jedne z nich są bardziej ryzykowne, inne zaś pozwalają pomnażać swój majątek w nieco wolniejszy, ale zarazem bezpieczniejszy sposób. Co możemy zrobić z nadwyżkami pieniędzy zalegającymi na koncie bankowym? Oto kilka skutecznych metod powiększania swojego kapitału.

Rachunek oszczędnościowy i lokaty bankowe

Jeśli szukasz mało ryzykownego, ale jednocześnie skutecznego sposobu na inwestowanie pieniędzy, odpowiedź na tę potrzebę może stanowić rachunek oszczędnościowy lub lokaty. Ich bardzo dużą zaletą jest prosta procedura założenia, którą w dzisiejszych czasach można często przejść całkowicie online. Obecne oprocentowanie na lokatach i rachunkach oszczędnościowych jest naprawdę niewielkie, jeśli jednak chcemy systematycznie odkładać pieniądze i co miesiąc mieć z tego tytułu dodatkowe profity, będzie to rozwiązanie idealne dla nas. Dla wielu osób swoistym gwarantem bezpieczeństwa będzie w tym przypadku fakt, że ulokowane pieniądze na rachunku oszczędnościowym lub lokatach możemy praktycznie w każdej chwili wycofać bez utraty kwoty, którą wcześniej zainwestowaliśmy.

Fundusz inwestycyjny

Bardziej profesjonalnym sposobem na inwestowanie pieniędzy są fundusze inwestycyjne, które nie wymagają one od inwestującego specjalnego wykształcenia czy doświadczenia. Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania kapitału – oznacza to, że specjaliści na początku zbierają fundusze od inwestorów, tworząc zbiorowy majątek, a następnie inwestują go dalej. Zyski z tej inwestycji są natomiast dzielone pomiędzy inwestorami, a ich funduszowymi opiekunami. Fundusze wiążą się z nieco większym ryzykiem dla inwestora i rzadko kiedy pozwalają na szybki zysk, natomiast dla osób, którym nie przeszkadza długoterminowa lokata pieniędzy w inwestycję, mogą okazać się bardzo atrakcyjną formą pomnażania kapitału.

Obligacje i giełda papierów wartościowych

Obligacje stanowią papiery wartościowe, w których jedna strona (emitent obligacji) stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony (obligatariusz/właściciel obligacji). Emisja obligacji ma charakter zaciągnięcia kredytu, a ich wystawcy zobowiązują się do wykupu obligacji w określonym czasie i na określonych warunkach. Emisariuszami mogą być gminy, banki, podmioty prawne oraz prowadzące działalność gospodarczą. Decydując się na inwestycję w obligację, mamy zazwyczaj do wyboru niewielki zysk w połączeniu z niewielkim stopniem ryzyka lub potencjalnie duży zysk, a co za tym idzie duży poziom ryzyka. Ryzyko jest uzależnione od wiarygodności podmiotu, któremu pożyczamy pieniądze.

Sporych zysków możemy też oczekiwać inwestując w Giełdę Papierów Wartościowych. Przed podjęciem tego przedsięwzięcia warto jednak zdobyć pewien poziom wiedzy na temat tego sposobu inwestowania – w innym przypadku możemy więcej stracić niż zyskać. Na giełdzie można zaopatrzyć się w akcje polskich firm czy obligacje skarbowe. Niezbędne jest w tym celu założenie rachunku inwestycyjnego w banku lub biurze maklerskim.

Inwestycje w waluty

Handel walutami to doskonały sposób na inwestycję zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów. Waluty w dowolnej kwocie możemy nabyć zarówno w banku, jak i kantorze tradycyjnym lub internetowym. Jest to zdecydowanie metoda inwestowania dla cierpliwych, bowiem wzrost kursu wybranych walut, które będziemy mogli następnie sprzedać z zyskiem, może nastąpić w bliżej nieokreślonym czasie.

Zostaw komentarz!